Ammattilaisille 

Kuntoutusyksikkö MiunElämä tarjoaa kokonaisvaltaista tukea asiakkailleen fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

TYÖSKENTELY

 • työskentely on ratkaisukeskeistä ja tavoitteiden asettelussa hyödynnetään GAS-menetelmää.
 • kuntoutumista seurataan TUVA-mittaristolla
 • jokainen henkilökunnan jäsen koulutetaan neuropsykiatriseksi valmentajaksi
 • erilaisia menetelmiä hyödynnetään monipuolisesti, keskusteluiden lisäksi toiminnalliset ja luovat menetelmät
 • jokaiselle asiakkaalle nimetään omaohjaaja, joka huolehtii asiakkaansa kokonaisuudesta
 • henkilökunnasta löytyy päihdeongelman kokemusasiantuntijuutta sekä kokemusta päihdeläheisen roolista

TALOUDELLINEN TILANNE

 • kartoitamme taloudellisen tilanteen ja tuen tarpeen yksilöllisesti
 • ohjaamme tukien hakemisesta esimerkiksi KELA:sta
 • tarvittaessa tuemme asiakasta taloudellisen tilanteen selvittelyssä ja mahdollisesti velkajärjestelyyn pääsemisessä

GREEN CARE

 • laadukkaan ja vastuullisen palvelun tarjoajana jokapäiväisessä toiminnassa hyödynnetään GreenCarea.
 • tukee asiakkaiden osallisuutta ja tietoisten valintojen tekemistä
 • mahdollistaa avoimen ja oppivan toimintakulttuurin
 • selkeyttää asiakkaalle palvelulupauksen ja palvelun sisällön
 • yhtenäistää palveluprosessin laatua
 • luontoyhteyden löytämisen kautta edistää hyvinvointia

MONIAMMATILLINEN HENKILÖSTÖ

 • moniammatillinen tiimi on aina kuntoutuksessa mukana
 • asiakkaan yksilöllisten tarpeiden vuoksi mahdollisuus on myös erityisasiantuntija palveluihin, kuten psykologi tai rikosasioiden sovittelija
 • sairaanhoitaja on aina arkisin tavattavissa yksikössä
 • yksikön lääkäri tapaa uuden asiakkaan aina kasvokkain

VERKOSTOTYÖ

 • olemme aktiivisesti yhteydessä lähettävään tahoon
 • asiakas voidaan hakea kuntoutukseen lähettävästä kunnasta/kaupungista
 • kuntoutusjakson aikana voidaan käydä kerran verkostopalaverissa lähettävässä kunnassa/kaupungissa
 • verkostopalavereita pidetään säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä ennen kuntoutusjakson päättymistä
 • hyödynnämme etäteknologiaa verkostopalavereissa

PÄIHTEETTÖMYYS

 • otamme valvottuja pikahuumetestejä virtsasta viikoittain sekä aina tarvittaessa.
 • päihteettömyys voidaan varmistaa myös alkometrillä.
 • tällä varmistamme kuntoutukseen sitoutumista, päihteettömyyttä ja yhteisön turvallisuutta
 • poikkeavuuksista ilmoitetaan aina pikimmiten lähettävälle taholle

LÄÄKITYS

 • asiakkaan tulee ottaa kaikki henkilökohtaiset reseptilääkkeensä mukaan ja reseptien on oltava kunnossa
 • asiakkaiden lääkehoito toteutetaan yhteistyössä lähettävän tahon ja yksikön lääkärin kanssa
 • kuntoutuksen vuorokausihintaan sisältyvät vain jakson aikana aloitetut reseptilääkkeet sekä korvaushoitolääkkeet
 • toteutamme lähettävän tahon määrittämää korvaushoitoa: emme muuta annosta, aloita tai lopeta korvaushoitoa
 • yksikön lääkäri tekee yhdessä asiakkaan kanssa tarpeettomien lääkkeiden pudotusohjelman, johon asiakkaan on sitouduttava.