Ammattilaisille 

Kuntoutusyksikkö MiunElämä tarjoaa kokonaisvaltaista tukea asiakkailleen fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

TYÖSKENTELY

 • työskentely on ratkaisukeskeistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa
 • henkilökunnassa on neuropsykiatrisia valmentajia
 • erilaisia menetelmiä hyödynnetään monipuolisesti, keskusteluiden lisäksi toiminnalliset ja luovat menetelmät
 • yksiköllä on käytössä oma lomakkeisto jolla kartoitetaan asiakkaan kokonaistilanne
 • jokaiselle asiakkaalle nimetään omaohjaaja, joka huolehtii asiakkaansa kokonaisuudesta
 • henkilökunnasta löytyy päihdeongelman kokemusasiantuntijuutta sekä kokemusta päihdeläheisen roolista

TALOUDELLINEN TILANNE

 • kartoitamme taloudellisen tilanteen ja tuen tarpeen yksilöllisesti
 • ohjaamme tukien hakemisesta esimerkiksi KELA:sta
 • tarvittaessa tuemme asiakasta taloudellisen tilanteen selvittelyssä ja mahdollisesti velkajärjestelyyn pääsemisessä
 • osallistumistodistus ja kuntoutus-suunnitelma läheteteään yhdessä asiakkaan kanssa KELAAN, kunotutusrahaa varten

GREEN CARE

 • ohjauksessa hyödynnämme Green Care menetelmiä
 • tuemme asiakkaiden osallisuutta ja tietoisten valintojen tekemistä
 • mahdollistaa avoimen ja oppivan toimintakulttuurin
 • luontoyhteyden löytämisen kautta edistää hyvinvointia
 • tukee asiakkaan arkipäivää ja tavoitteita

MONIAMMATILLINEN HENKILÖSTÖ

 • moniammatillinen tiimi on aina kuntoutuksessa mukana
 • asiakkaan yksilöllisten tarpeiden vuoksi mahdollisuus on myös erityisasiantuntija palveluihin, kuten psykologi tai rikosasioiden sovittelija
 • sairaanhoitaja on aina  tavattavissa yksikössä
 • yksikön lääkäri tapaa uuden asiakkaan aina kasvokkain

VERKOSTOTYÖ

 • olemme aktiivisesti yhteydessä lähettävään tahoon
 • asiakas voidaan hakea kuntoutukseen lähettävästä kunnasta/kaupungista, tämä sovitaan erikseen
 • verkostopalavereita pidetään säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä ennen kuntoutusjakson päättymistä
 • hyödynnämme etäteknologiaa verkostopalavereissa

PÄIHTEETTÖMYYS

 • otamme valvottuja pikahuumetestejä virtsasta viikoittain sekä aina tarvittaessa.
 • päihteettömyys voidaan varmistaa myös alkometrillä.
 • tällä varmistamme kuntoutukseen sitoutumista, päihteettömyyttä ja yhteisön turvallisuutta
 • poikkeavuuksista ilmoitetaan aina pikimmiten lähettävälle taholle
 • epäpuhdas seula lähetetään Medixin laboratorioon tutkittavaksi

LÄÄKITYS

 • asiakkaan tulee ottaa kaikki henkilökohtaiset reseptilääkkeensä mukaan ja reseptien on oltava kunnossa
 • asiakkaiden lääkehoito toteutetaan yhteistyössä lähettävän tahon ja yksikön lääkärin kanssa
 • kuntoutuksen vuorokausihintaan sisältyvät vain jakson aikana aloitetut päihdehoitoon liittyvät reseptilääkkeet sekä korvaushoitolääkkeet
 • toteutamme lähettävän tahon määrittämää korvaushoitoa: emme muuta annosta, aloita tai lopeta korvaushoitoa
 • yksikön lääkäri tekee yhdessä asiakkaan kanssa tarpeettomien lääkkeiden pudotusohjelman, tai pudotusohjelma tehdään jo lähettävältä taholta, tähän asiakkaan on sitouduttava. Mahdollisista lääkemuutoksista ollaan yhteydessä lähettävään tahoon.